واژه شناسی باغ

واژه ی فارسی باغ در زمان پهلوی و سعدی نیز به همین شکل به کار برده می شد.
واژه به کار رفته دیگر در زبانهای ایرانی برای باغ واژه پردیس است که خود این واژه برگرفته از پارسی باستان (پارادائز) معنی باغ و بوستان است.