منطقه ملارد

شهر ملارد منطقه ای خوش آب و هوا ، سرسبز ، با آب و هوایی معتدل و چشم اندازهای بسیار زیبا و باغ های سر سبز و درختان میوه بوده و در شش کیلوتری غرب مرکز شهرستان شهریار می باشد شرایط اقلیمی شهر ملارد با شهرستان شهریار کم و بیش یکسان است