فروش باغ 3859 متری در شهریار

چهار دیواری بر خیابان آسفالات درختان میوه و مثمر

3 ساعت آب ،آب ،برق ، گاز ، تلفن سر زمین

مشخصات ملک
تجهیزات ملک
آدرس ملک