شهرک والفجر

شهرک والفجر(زمرد ویلای سابق) یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین شهرک های منطقه می باشد.
خیابانهایی با درختان چنار برافراشته چهره ای متفاوت را از یک شهرک ویلایی کاملا کلاسیک را میسازد.
این منطقه با 638 قطعه که بیشتر آنها 1000 متری و 1200 متری هستندو داراری سند 6 دانگ و قابلیت انتقال قطعی را دارند.
همسایگی این شهرک با تیسفونو ملارد ویلای شمالی و جنوبی موقعیت بسیار ارزنده ای را برای صاحبان ملک ایجاد کرده است.